Y Siop

Mae Pam Peters Designs yn gwmni sy’n cynhyrchu gwydr ffiws ers 2014 ac yn cael ei redeg gan Pam Peters a’i merch Beth yng Ngogledd Cymru. Astudiodd Beth Celfyddyd Cyfoes Ymarferol sydd wedi arwain at ehangu eu cynlluniau. Maent yn cydweithio yn agos i greu cynlluniau newydd yn seiliedig ar eu hamgylchedd.

Mae Cwmni Cole & Co yn cynhyrchu amrywiaeth o ganhwyllau a sebon ers 2010. Mae llwyddiant y cynnyrch wedi arwain at ehangu yr amrywiaeth sydd ar gael. Mae’r cynnyrch ymolchi a’r sebon yn SLS (Sodium Lauryl Sulfate) ac yn rhydd o paraben. Mae’r rhan fwyaf o’u cynnyrch yn cynnwys 100% o olew hanfodol (essential oils). Lle nad yw’n bosib dod o hyd i’r olew hanfodol, mae olew perarogl o’r radd uchaf yn cael ei ddefnyddio i roi persawr i’r cynnyrch.


100% cŵyr soya. Mae gan hwn dymheredd is ar gyfer llosgi na’r rhan fwyaf o’r cwyrau  eraill, sy’n golygu fod y canhwyllau yn llosgi yn hirach, yn llosgi’n gytbwys gan osgoi cael huddygl yn y fflam. Mae cŵyr soya yn gynnyrch cynnaladwy.Pobl n (Cymry) pobl


Poblado n (Sbaeneg) tref, pentref, cymuned, dynoliaeth


Mae Poblado yn cynrychioli y math o le, lle mae pobl eisiau byw a gweithio; lle mae ansawdd eu cynnyrch yr un mor bwysig a’r berthynas sydd ganddynt gyda’u cwsmeriaid, darparwyr ac wrth gwrs y cynhyrchwyr eu hunain.

Dechreuodd Sweet Williams fel hobi ar fwrdd y gegin yn 2011 ar ôl prynu peiriant gwnïo a metr o ffabrig ar fympwy, heb iddynt wnïo dim cyn hynny! Datblygodd yr hobi hwn i greu adaeilad a stiwdio hardd yng Nghwm Tawe yn Ne Cymru ac mae’r cwmni’n tyfu’n gyson. Yn Oriel Coffi, mae clustogau a bagiau o lafant ar werth.

Yn Oriel Coffi, Ryden ni’n arddangos gwaith celfyddyd cain gan artistiaid Cymreig. Ar  hyn o bryd, ryden ni’n arddangos gwaith celf gan Sarah Jane Brown (Sir Benfro), Carys Bryn (Penrhyn Llŷn), Ian Phillips (Gorllewin Cymru) ac Owain Fon Williams (Gogledd Cymru).


Ryden ni hefyd yn gwerthu amrywiaeth o grefftwaith gan artistiaid Cymreig, rhai sydd ar gychwyn y daith, yn ogystal a rhai sydd eisioes wedi ennill eu plwyf.


Mae coffi arbennig, o darddiad ethnig, ar werth i gwsmeriaid  sef coffi sydd wedi cael ei rostio yng Nghymru trwy Poblado Coffi. Cynhyrchir ein coffi a’i werthu mewn cwpanau argraffedig, bioddiraddadwy. Ryden ni hefyd yn gwerthu bagiau o goffi.
Mae “Max Rocks” yn stiwdio greadigol a sefydlwyd gan Sian Cartledge. Ar ol i’w mab gychwyn addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, sylweddolodd Sian, bod yna brinder yn y farchnad o gardiau fflach. Datblygodd y syniad hwn gan greu cardiau carreg filltir ar gyfer babanod ac yna cardiau cyfarch. Mae’r brand “Max Rocks” yn parhau i dyfu ac fe gewch weld amrywiaeth o’r cardiau hyn yn Oriel Coffi.

Crewyd y cymeriad a’r gwaith celf, “Harry the Hare” gan Kathryn Harvey. Fe’I ganwyd yn Bury, Sir Gaerhirfryn, ond mae Kathryn wedi byw ger Llambedr Pont Steffan yng Ngorllewin Cymru ers bron I 20 mlynedd. Llwyddodd Kathryn i greu arddulliau gwahanol ar gyfer ei holl gymeriadau. Mae hi’n gweithio mewn sawl cyfrwng ond mae ei gwaith diweddaraf yn tueddu tuag y defnydd o acrylig a phastel. Mae’r cardiau hyn ar werth yn Oriel Coffi.

Tegannau pren Jez.


Gwr o Lanidloes yw Jeremy, sy’n gwneud tegannau pren hardd ac unigryw. Mae o’n defnyddio pren a ailgylchwyd i wneud yr holl degannau.

Mae Jeremy yn ddiweddar wedi cychwyn creu a chynhyrchu gemwaith allan o bren. Mae o’n cynhyrchu breichledau o wahanol maint . Mae stoc eang o waith Jeremy I’w gweld yn Oriel Coffi.

Dechreuodd gemwaith gwreiddiol Sorrel Sevier trwy greu gleiniau, hyd nes y gwnaeth ddarganfod ei diddordeb mewn gwaith gof arian. Yna, dechreuodd weithio gyda metalwaith amrywiol, arian a chlai arian a chan ddefnyddio enamel i greu lliwiau hyfryd i gyd fynd a’r creadigaethau arian. Mae hi wrth ei bodd gyda phob sialens sy’n rhan o brosiectau newydd gan greu amrywiaeth o emwaith ar gyfer marched, dynion a phlant o wahanol oedranau.

Mae pob eitem o’i gemwaith yn waith unigol ac yn unigryw, a phob darn o’i gwaith yn cwmpasu gwahaniaethau syml. Yn y darnau Carreg Set gall pob carreg amrywio o ran lliw a ffurf gan greu darnau hollol unigryw.

Ar hyn o bryd, mae Oriel Coffi yn dal stoc o emwaith Sorrel a gobeithiwn ymestyn yr amrywiaeth yn y dyfodol.

Mae “Funky Green Bee” yn fusnes sy’n cynhyrchu gorchuddion o gwyr gwenyn sy’n gallu cael ei ail ddefnyddio.

Fe’I gwneir yn 100% o gotwm sy’n cael ei socian mewn cwyr gwenyn o Gymru ynghyd ag olew jojoba a resin pinwydd. Mae’r cynhwysion hyn yn creu ansawdd gwrth facteria naturiol sy’n helpu i gadw bwyd yn ffres. Yn berffaith ar gyfer gorchuddio caws, bara, llysieuynnau ffres, ffrwythau wedi’I torri neu lysiau. Defnyddiwch gwres eich dwylo i fowldio’r gorchudd i siap eich bwyd neu bowlen.


© Copyright. All Rights Reserved.