Bron Jones

Bron Jones

Dechreuodd Bron Jones ei gyrfa broffesiynol fel athrawes ysgol gynradd am 29 mlynedd. Yn dilyn ei hymddeoliad 3 blynedd yn ôl, mae Bron wedi gallu dilyn ei hangerdd o natur a chelf i greu ei gwaith celf hardd.

Meddai Bron, "Yn ddiddorol, fy mhrofiad naturiol yw creu gwaith cynrychioliadol gyda manylder manwl, ond mae artist mwy digymell, haniaethol y tu mewn i mi yn ymladd i ddod allan! Fel arfer, rwy'n gweithio ar sawl paentiad ar unwaith, yn aml o wahanol feintiau, gan ddefnyddio pigmentau acrylig bywiog, a chyfryngau cymysg, i greu haenau o liw a gwead. Rwy'n caru gwydro, crafu a thywod drwy'r haenau i amlygu'r hyn sydd oddi tano: gwead cynnil a lliw sy'n ychwanegu at deimlad cyffredinol y paentiad."

Celf Argyfer

Where the Lady Waits

Where the Lady Waits

80cm x 80cm

Acrylig ar Ganfas

Farnais UV

Newydd

The Tremulous Dream

The Tremulous Dream

80cm x 80cm

Acrylig ar Ganfas

£795.00

Newyd

Adventure on the Wind

50cm x 50cm

Acrylig ar banel crud y fedwen

Farnais UV

£650.00

The wilderness Calls (pt1)

Newydd

The Wilderness Calls(pt 2)

The Wildnerness Calls (duo)

50cm x 50cm each

Acrylig ar Ganfas

Farnais UV

£950.00

*please note colouring is continued and is due to photograph*

The Hollow Hills

Newyd

The Hollow Hills

50cm x 50cm

Acrylig a Olew arGanfas

£650.00