Carys Bryn

Carys Bryn

Ganwyd Carys Bryn ar fferm Bryneura ym Mhen Llyn yn 1965. Graddiodd mewn printiadu yng Ngholeg Polytechnig Gogledd Staffordshire yn 1988. Ers hynny, mae wedi gwneud pob math o gomisiynau yn ymwneud â chelf, o ddarlunio llyfrau i beintio gwynebau!


Mae Carys yn ferch fferm, mam i ddau ac athrawes celf llawn amser yn Ysgol Uwchradd Pwllheli.
Mae'r gwaith yn arddangos cyflymdra a digymellrwydd ac mae'r dechneg yn ganlyniad uniongyrchol o brysurdeb. Ymresymiad y gwaith yw mwynhau lliw, creu marciau a gwead diddorol. Allan o'r mwynhad hyn ceir gwaith yn cyfleu bywyd cefn gwlad o amgylch Pen Llyn, o anifeiliad fferm i arwyddion ffyrdd. Mae ganddi frwdfrydedd unigryw sydd yn sicrhau gwaith newydd a chyffroes ymhob arddangosfa.


Mae wedi arddangos mewn amryw o Orielau yng Nghymru a Lloegr gan gynnwys yr Albany yng Nghaerdydd, Oriel 'Artroom' yn Ne Wirral ac yn artist oriel yn y Plas.

Celf Argyfer

Hedgegrow

Hedgegrow

£795.00

Pen Draw'r Byd

Pen Draw'r Byd

£1200.0

Y Llanw

Y Llanw

£2250.00

© Copyright. All Rights Reserved.

Haul Ar Fryn

Haul Ar Fryn

£1200.00

Y Berllan

Y Berllan

£1450.00