Sarah Jane Brown

Sarah Jane Brown

Mae Sarah Jane Brown yn byw yng nghanol ardal godidog Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yng ngorllewin Cymru, lle y mae ei hamgylchedd a’i chefndir morwrol wedi dylanwadu  ar ei gwaith.


Fel myfyriwr aeddfed, fe arbenigodd ar arlunio celfyddyd gain gan dderbyn gradd dosbarth cyntaf o Ysgol Celfyddyd Gorllewin Cymru. Ers graddio yn 2010 mae ei gyrfa proffesiynnol wedi datblygu gan ddenu adnabyddiaeth eang. Mae hi wedi arrdangos yn helaeth yn y Deyrnas Unedig, gan gynnwys arddangosfeydd unigol yng Nghaerdydd, nifer o arddangosfeydd yn Llundain fel y “Cork Street Open” yn Mayfair a’r Gymdeithas Arlunwyr Morwrol yn Orielau’r Mall. Mae hi wedi arddangos ei gwaith hefyd yn Efrog Newydd UDA ac mae ei gwaith yn denu casglwyr rhyngwladol.

Mae hi’n defnyddio ei gwybodaeth o waith a thechneg yr ‘hen feistri’ ynghyd a thechengau cyfoes yn ei gwaith. Mae ei harddull mynegiadol yn cyfuno cymysgedd o ddulliau; staenio, defnydd o wydr a chyfuno mewn nifer o haenau, gan adeildau trwch a gwead. Gosodir paent trwy ddefnydd o frwsus, cyllyll, cerpyn a weithiau bysedd. Mae’n cael ei baentio, ei grafu, ergyd ysgafn, ei dasgu a’i dywallt nes bod y llun terfynol yn dod i’r amlwg.


Yn syniadol, mae ei phaentiadau yn profi ei theimladau personol gyda theimlad cryf o leoliad. Er nad yw ei gwaith yn haniaethol maent yn agored i ddehongliad. Mae nifer o’i darnau yn cynnig deuoliaeth gan ddefnyddio tirwedd yn drosiadol i ddisgrifio meddyliau ac emosiynnau.

Forcast

40cm x 50cm

Olew ar Ganfas

£1000.00

NEWydd

The Appetite for Adventure

The Appetite for Adventure

30cm x 30cm

Olew ar Ganfas

£675.00

Celf Argyfer

Returning

NEWydd

Returning

40cm x 50cm

Olew ar Ganfas

£1000.00

Warm Shower

Warm Shower

80cm x 80cm

Olew ar Ganfas

£2,725.00

Parallels

Parallels

20cm x 38cm

Olew ar Ganfas

£650.00

Keeping Fond Distance

Keeping Fond Distance

23cm x 30cm

Olew ar Ganfas

£575.00

In Spite Of The Rain

In Spite Of The Rain

60cm x 90cm

Olew ar Ganfas

£2,525.00

Curiosity

Curiosity

30cm x 30cm

Olew ar Ganfas

£675.00

© Copyright. All Rights Reserved.

Original Thought

Original Thought

18cm x 24cm

Olew ar Ganfas

£450.00

Tenacity

Tenacity

20cm x 24cm

Olew ar Ganfas

£450.00